Cập nhật 3-2023: Những trường bị giới hạn cấp visa

Nhung Thu

Seoul

Posted on Th04 26, 2023

Nếu bạn tự túc chuẩn bị hồ sơ du học Hàn Quốc và đang trong quá trình tìm hiểu nên nộp trường nào, thì đầu tiên là đừng quên cập nhật danh sách những trường đang bị hạn chế cấp visa cho du học sinh người nước ngoài đến du học tại Hàn Quốc bạn nhé!

Danh sách này được cập nhật định kì, và đây là danh sách mới nhất.

Lên chuyên ngành, đại học, cao học năm 2023 thì chú ý 24 trường sau đang bị hạn chế cấp tuyển du học sinh, hạn chế cấp visa nhé:

 1. 가야대학교 Kaya University
 2. 대구공업대학교 Daegu Technical University
 3. 동양미래대학교 Dongyang Mirae University
 4. 성운대학교 Sungwoon University
 5. 수성대학교 Suseong University
 6. 용인대학교 Yongin University
 7. 중앙승가대학교 Joong-Ang Sangha University
 8. 평택대학교 PyeongTaek University
 9. 국제대학교 Kookje University
 10. 대구보건대학교 Daegu Health College
 11. 삼육보건대학교 Sahmyook Health University
 12. 위덕대학교 Uiduk University
 13. 가톨릭꽃동네대학교 Catholic Kkottongnae University
 14. 가톨릭상지대학교 Catholic Sangji University
 15. 국제법률경영대학원대학교 TLBU Law School
 16. 대림대학교 Daelim University College
 17. 삼육대학교 Sahmyook University
 18. 우송정보대학 Woosong College
 19. 유한대학교 Yuhan University
 20. 전남도립대학교 Jeonnam State University
 21. 중원대학교 Jungwon University
 22. 추계예술대학교 Chugye University for the Arts
 23. 한신대학교 Hanshin University
 24. 한영대학교 Hanyeong University

Diện học tiếng visa D4-1 có 15 trường đang bị hạn chế visa hạn chế tuyển du học sinh là:

 1. 대구공업대학교 Daegu Technical University
 2. 대진대학교 Daejin University
 3. 문경대학교 MunKyong College
 4. 상명대학교 Sangmyung University
 5. 위덕대학교 Uiduk University
 6. 한동대학교 Handong Global University
 7. 동원과학기술대학교 Dongwon Institute of Science & Technology
 8. 전주대학교 Jeonju University
 9. 한양여자대학교 Hanyang Women’s University
 10. 구미대학교 Gumi University
 11. 대구보건대학교 Daegu Health College
 12. 동아방송예술대학교 Dong-ah Institute of Media and Arts
 13. 서울과학종합대학원대학교 aSSIST University
 14. 순천향대학교 Soonchunhyang University
 15. 인하공업전문대학교 Inha Technical College

Tags

Đăng ký để nhận thông tin hữu ích từ Thông Tin Du Học Hàn Quốc bạn nhé!!

Đăng ký ngay