Du học sinh sắp tới sẽ không bị hạn chế ngành nghề xin việc nữa?

Nhung Thu

Seoul

Posted on Th06 25, 2024

Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Gyeongsangnam-do (Chủ tịch Choi Jae-ho) đã đề nghị ban hành nhanh chóng "Chế độ đặc biệt về việc làm cho du học sinh nước ngoài" để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực trong ngành công nghiệp địa phương.

Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Gyeongnam cho biết vào ngày 21 rằng họ đã đề nghị ban hành nhanh chóng "Chế độ đặc biệt về việc làm cho du học sinh nước ngoài" với các nghị sĩ thuộc Ủy ban Môi trường và Lao động Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên và Bộ Lao động.

Trong bản kiến nghị, Hiệp hội Gyeongnam nhấn mạnh rằng "Các doanh nghiệp nhỏ có điều kiện làm việc kém thường gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên sản xuất mặc dù họ luôn tìm kiếm nhân công trong suốt cả năm do sự từ chối của lao động trong nước. Đặc biệt, các ngành sản xuất không thể thay thế bằng thiết bị tự động hóa, như ngành gia công kim loại, đang gặp khó khăn nghiêm trọng do thiếu hụt nhân lực, dẫn đến gián đoạn sản xuất."

Hiệp hội cũng chỉ ra rằng "Các doanh nghiệp sản xuất nhỏ có tỷ lệ lao động trên 60 tuổi tăng từ 10.5% năm 2019 lên 14.7% năm 2024, phải thuê lao động vượt qua độ tuổi nghỉ hưu do sự từ chối làm việc của lao động trẻ."

Hiệp hội cho biết "Chính phủ hiện đang có các biện pháp hỗ trợ nhân lực cho ngành sản xuất mà lao động trong nước từ chối, nhưng chế độ cấp phép lao động hiện tại với hệ thống hạn ngạch dẫn đến sự không đồng bộ giữa thời điểm cần tuyển dụng và cung ứng nhân lực, gây ra sự mất cân bằng trong cung cầu. Do đó, cần phải cải thiện để các du học sinh nước ngoài đáp ứng các điều kiện cụ thể có thể tìm việc trong thị trường lao động nội địa."

Hội trưởng đang phát biểu ngày 25.06 vè chế độ đặc biệt dành cho ngừoi nước ngoài

Dưới chế độ cấp phép lao động theo "Luật việc làm của người lao động nước ngoài", nếu du học sinh nước ngoài có quốc tịch của các nước đã được chỉ định muốn làm việc tại Hàn Quốc, cần phải bổ sung chế độ để họ có thể lựa chọn nghề nghiệp mà không phụ thuộc vào ngành học và chuyên ngành.

Thực tế, vào cuối năm 2022, số lượng du học sinh nước ngoài (D-2, D-4) tại Hàn Quốc là 193,373 người. Trong số này, 84.9% là du học sinh từ 17 quốc gia mà Hàn Quốc cho phép nhập khẩu lao động theo hệ thống cấp phép lao động (E-9), và 87.8% số người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc để tìm việc (D-10) cũng từ các quốc gia này.

Hiệp hội Gyeongnam đề nghị rằng "Chính phủ cần cải thiện hệ thống visa để du học sinh nước ngoài có thể làm việc và định cư trong các ngành công nghiệp thiếu hụt nhân lực sau khi tốt nghiệp, đồng thời xây dựng lộ trình liên kết với visa nhân tài du học trong nước. Cần thiết lập chế độ đặc biệt về việc làm cho du học sinh nước ngoài để họ có thể làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm cả ngành sản xuất."

Chủ tịch Hiệp hội, ông Choi Jae-ho, cho biết: "Chính phủ đã công bố kế hoạch quản lý hợp lý nguồn nhân lực nước ngoài vào ngày 20, bao gồm cho phép du học sinh nước ngoài làm việc trong ngành sản xuất. Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh việc chính phủ đưa ra các giải pháp tiên phong dựa trên đề xuất đã được chuẩn bị từ lâu. Chúng tôi hy vọng rằng chế độ này sẽ sớm được ban hành và áp dụng tại các doanh nghiệp để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực trong ngành công nghiệp địa phương."

Theo Kukinews

Tags

Đăng ký để nhận thông tin hữu ích từ Thông Tin Du Học Hàn Quốc bạn nhé!!

Đăng ký ngay