Visa F2R Hàn Quốc đi làm thêm có cần xin phép không?

Nhung Thu

Seoul

Posted on Th05 11, 2024

Visa F2r ngoài đi làm ở nơi đã đăng kí, thì vẫn có thể đi làm thêm bên ngoài. Không cần xin phép trước khi đi làm tuy nhiên cần chú ý một số điều.

Những ai có visa F2R có thể đi làm tự do ở bên ngoài ngoài giờ làm việc ở nơi làm việc chính. Và không cần đăng kí hay xin phép trước với cục.

Tuy nhiên, chỉ dược đi làm những công việc không nằm trong lĩnh vực công việc bị hạn chế.

Công việc phải ở cùng địa phương nơi cư trú.

Công việc phụ này có thời gian và thu nhập không được vượt quá thời gian và thu nhập của công việc chính.

Cục không yêu cầu phải đăng kí trước khi đi làm, nhưng khi gia hạn sẽ có thể yêu cầu bổ sung Giấy phép đăng kí kinh doanh 사업자등록증 và giấy xác nhận thu nhập 소득금액확인.

Visa F2r ngoài đi làm ở nơi đã đăng kí, thì vẫn có thể đi làm thêm bên ngoài.

Tags

Đăng ký để nhận thông tin hữu ích từ Thông Tin Du Học Hàn Quốc bạn nhé!!

Đăng ký ngay